User Tools

Site Tools


2009-01:index

İÇİNDEKİLER

Emine Gürsoy Naskali, Giriş

AV MERASİMLERİ

Fuzuli Bayat, Sosyo-Ekonomik Bağlamlı Avdan Bozkır Eğlence Avlarına Geçiş

Sevim Yılmaz-Önder, Oğuz Resmi ile Avlanma

Mustafa Nuri Türkmen, Osmanlıda Av Seferleri

Alev Özbil, Üç Yabancının Kaleminden Avcı Mehmed ve Av

Özlem Kumrular, 17. Yüzyıl Avrupa Metinlerinde Avcı Sultan Portresi

Qiyas Şükürov, Safevîlerde Av Geleneğinin Oluşumu ve I. Şah İsmail Dönemi Merasimleri

Mehmet Ağırgan, Edirne’de Sultanların Av Bahçesi: Hadika-i Hassa

Nalân Türkmen, Avcı Kuş İkonografisi ve Hünernâme’deki Betimlemeleri

DESTANLARDA AV

Muharrem Kaya, Dede Korkut Kitabı ve Manas Destanında Av

Hasan Yazıcı, Dede Korkut Hikâyelerinde Av

AV YASALARI

Güler Yarcı, Osmanlıda Avcılık Yasaları

Bekir Koç, Tanzimat Sonrası Hukuk Metinlerinde Av Yasakları

Yücel Oğurlu, Av Mevzuatımız ve Avrupa Birliği Düzenlemeleri

AV SİLAHLARI

Abdi Özaslan, Sermet Koç, Bülent Üner, Av Tüfekleri ve Yasal Düzenlemeler

Mehmet Emin Bora, Av Kazaları

Şerafettin Demirci, Kamil Hakan Doğan, Gürsel Günaydın, Sermet Koç, Av Tüfeği ile Ölümler

Sermet Koç, Bülent Şam, Rıza Yılmaz, Av Tüfeği Yaralanmalarının Adli Tıbbi Boyutu

Şerafettin Demirci, Kamil Hakan Doğan, Bülent Üner, Sermet Koç, Konya’da Av Tüfeği İmalatı

Priscilla Mary Işın, Türk Okçuluk Araştırmaları ve Paul E. Klopsteg (1889-1991)

SÜNGER AVCILIĞI

Taylan Akkayan, Kaybolan Bodrum Sünger Avcılığı ve Avcıları

BALIKÇILIK

Hasan Hüseyin Atar, Celal Ateş, Türklerde Tarih Boyunca Su Ürünleri Avcılığı

Makbule Sarıkaya, Karekin Deveciyan’ın 1915 Tarihli “Balık ve Balıkçılık” Eseri

AVCILAR VE BALIKÇILAR

Sultan Bekiroğlu, Taner Okan, Avcıların Demografik ve Sosyoekonomik Yapısı: Marmara ve Ege Bölgesi Örneği

Yüksel Kırımlı, İstanbul Balıkçılarında Sosyal Organizasyon ve Yaşam

Mehmet Emin Bora, Türkiye’de Avcı Eğitimi ve Avcı Profili

İsmail Şafak, Avcı Derneklerine Üye Avcıların Kültürel Özellikleri (İzmir İli Örneği)

AVCILIK

Erkan Kayaöz, Cumhuriyet’le Birlikte Türk Avcılığının Gelişimi

Ali Küçükosmanoğlu, Zeynel Arslangündoğdu, Türkiye’de Avcılığın Geleceği

Kemal Yalınkılıç, Yaşar Türkleş, Muzaffer Uyanık, Celal Acar, Sürdürülebilir Avcılık ve Uygulamalar

Grazyna Zajac, 19. Yüzyıl Türk Avcılığında Polonya İzi: “Kara Avcı”

Yüksel Kaştan, Yücel Kaştan, Antalya Yöresi Yörüklerinde Av

Ozan Yılmaz, Bir Av Tabiri Olarak "İltifat"

AV MUTFAĞI

Recep Çiğdem, Yahudi ve İslâm Hukukunda Su Ürünlerinin Tüketilmesi

Priscilla Mary Işın, Osmanlı Mutfağında Av Etleri

Ayşe İlker, Eski Metinlerde “Av-Et” İlişkisi

AV VE MÜZİK

Behiye Köksel, Halk Türkülerinde Avla İlgili Semboller

Metin Eke, Türk Halk Müziğinde Av Konusunu İçeren Türküler

Mustafa Uslu, Halk Türkülerimizde Av

Oya Şen, Çocuğa Yönelik “Av” Kavramı Temalı Müzik Yapıtları

2009-01/index.txt · Last modified: 2015/10/18 17:16 by hilaloytun