User Tools

Site Tools


2010-01:index

Kültür Tarihimizde Yarış

İÇİNDEKİLER

Emine Gürsoy Naskali, “Giriş” I-III

DESTANLARDA YARIŞ

Mehmet Aça, Berna Olgunsoy, Tıva Kahramanlık Destanlarında Sınama ve Yarışlar 1-18

Salih Mehmet Arçın, Tıvaca Bir Destan: Haan-Tögüldür ve Yarış 19-29

MASALLARDA YARIŞ

Sedat Adıgüzel, Bazı Azerbaycan Masallarında Yarış ve Rekabet 30-38

Ayten Atay, Nogay Masallarında Yarış 39-46

Hüseyin Baydemir, Özbek Folklorunda Rekabet ve Yarış 47-58

YARIŞAN AŞIKLAR

Mehmet Çeribaş, Kırgız Âşık Edebiyatında Aytış 59-74

Metin Eke, Geçmişte Yapılan Âşık Atışmalarının Günümüzdeki Görünümü 75-84

Mevhibe Coşar, Söz Yarışında Yenilmezlik: "Olsa Eski Günlerim/ Daha Güzel Söylerim" 85-96

Erdal Karaman, Azerbaycan Kültür ve Edebiyatında "Meyhane" 97-109

MÜNAZARA

Bilal Çakıcı, Mehmed Bahâeddin’in "Münâzara-ı Seyf ü Kalem"i 110-130

SOSYAL YARIŞ

Zuhal Kültüral, Kerim Gurbannepesov’un "Dövür Beyle Däldir" Şiiri ve Sosyal Hayatta Yarış 131-140

Makbule Sarıkaya, Bir Yarışma Örneği: Çok Evlatlılar Müsabakası 141-148

Erkan Kayaöz, Av ve Avcı Arasındaki Yarışma 149-156

SANAT YARIŞMALARI

Ali Asker Bal, Türkiye’de Sanat Yarışmaları; Tartışmalı Bir Temsil Alanı 157-163

YARIŞ KURALLARI

Sezer Özyaşamış Şakar, Dil, Kültür Bağlamında Bazı Yarışlar ve Ödülleri 164-185

Bahadır Güneş, Yarışma Esasında Üretilen Söz Sanatlarının Adlandırılması 186-193

Yaşar Kalafat, Türk Kültürlü Halklarda Yarış-Pir-Ruhî İlahî Mitolojik Bağlantısına Dair 194-204

ÇOCUK YARIŞLARI

Atilla Coşkun Toksoy, Yarışma Niteliği Taşıyan Geleneksel Çocuk Oyunları 205-220

Erhan Taşbaş, Aymira Maratkızı, Kırgız Ulusal Oyunları 221-243

İlhama Jafarova, Azerbaycan Geleneksel Çocuk Oyunları 244-261

GÜZELLİK YARIŞI

Emine Koca, Fatma Koç, Güzellik Yarışmalarının Türkiye’deki Moda Bilincinin Oluşumuna Etkileri 262-287

Celalettin Rumi Çelebi, Meral Yıldırım, Ruşen Akman, Şennur Kayabaş, 1929-1933 Yılları Türkiye Güzellerinin Saç Tasarımlarının Değerlendirilmesi 288-301

Celalettin Rumi Çelebi, Tülay Kahraman, Ömür Uçar, 1996- 2009 Türkiye Güzellerinin Karakteristik Yüz ve Makyaj Özelliklerinin Değerlendirilmesi 302-320

YARIŞA MÜZİK

Semih Altınölçek, Güreş Karşılaşmalarında Müziğin Yeri ve Önemi 321-328

YARIŞ KELİMELERİ

Erkan Demir, "Bir Şeyde Yardım ve Yarış Etmek"; -(I)ş-, -(U)ş- Eki 329-352

SPOR YARIŞLARI

Mualla Uydu Yücel, Kazak Türklerinin Milli Oyunlarındaki At Yarışları 353-376

Mutlu Özgen, Osmanlı Şenliklerinde Bir Gösteri Sporu: Kabak Oyunu 377-393

İbrahim Yıldıran, Cirit Oyunu ile İlgili Yabancı Dillerde Yayınlanmış Eserler Üzerine Açıklamalı Bibliyografya Denemesi 394-409

2010-01/index.txt · Last modified: 2015/10/18 18:17 by hilaloytun