User Tools

Site Tools


2010-07:index

KÜLTÜR TARİHİMİZDE HAMAM

İÇİNDEKİLER

Emine Gürsoy Naskali, “Giriş” I-II

ORYANTALİST HAMAM

Anna Vanzan, Turkish Hamman and the West: Myth and Reality 1-12

KÜLTÜR TARİHİ

Ali Asker Bal, Oryantalist Resimde Bedenin Kolonileştirilmesi Bağlamında “Türk Hamamı” İmgesi 13-23

HALK İNANÇLARI

Orhan Çeltikci, Anamas Yöresi Halk İnançlarında Temizlik Kavramı 24-34

Nuran Elmacı, Ahmet Taşgın, “Haram Sudan Atladım” Diyarbakır’da Saram Su ile İlgili İnanışlar 35-40

SU VE SABUN

Mesut Şen, Su 41-71

Erol Göka, Su ile Mahrem Maceramız 72-79

Said Öztürk, Osmanlı Kültürel Mirasında Sabun 80-93

DEĞİŞİM

Nejat Yentürk, Roma Banyosu Nasıl Türk Hamamı Oldu? 94-102

Hatice P. Erdemir, Hellen ve Roma Toplumlarında Tuvalet ve Temizlik 103-122

HAMAM ÇİNİLERİ

Latife Aktan, İstanbul’daki Çinili Hamamlar 123-133

EDEBİYATTA TEMİZLİK KONUSU

H. Harika Durgun, Yakup Kadri’nin Eserlerinde Anadolu İnsanı ve Temizlik Sorunu 134-147

Cafer Gariper, Yasemin Küçükcoşkun, Elif Şafak’ın Bit Palas Romanında Çöplük Olgusu, Temizlik ve Arınma 148-168

HAMAM MİNYATÜRLERİ

Gülsün Parlar, Türk Minyatür Resminde Hamam Kültürüne Dayalı Örnekler ve Batılılaşmaya Yönelik İlk Denemelerde Plastik Yaklaşımlar 169-184

2010-07/index.txt · Last modified: 2015/10/18 18:24 by hilaloytun