User Tools

Site Tools


2011-01:index

Kültürümüzde Arıcılık

İÇİNDEKİLER

Emine Gürsoy Naskali, Sunuş

ARICILIK MONOGRAFİLERİ

Mustafa Karataş, Güroluk Köyünde Karakovan Arıcılığı ve Terimleri 1-16

Necat Çetin, Torbalı, Arıtaş Köyünde Arıcılık 17-27

ANTİK ANADOLU’DA BAL

Dinçer Savaş Lenger, Antik Çağda Karia Bölgesinde Bal 28-35

Sedat Erkut, Hititler’de Arı ve Bal 36-39

BAL VE BALMUMU

Arzu Kılınç, Eflak-Boğdan ve Karadeniz’de Bal ve Balmumu 40-56

HELVA

Alev Özbil, Edirne’nin Gaziler Helvası ve Helva Sohbetleri 57-62

LAFINIZI BALLA

Ayşe Nur Kırgız Sağın, Yunus Emre’nin Şiirlerinde Arı, Bal ve Kovan 63-68

Fatma Pekşen, Divriği Kültüründe Arı ve Bal 69-85

Eyup Sertaç Ayaz, Türkiye Türkçesinde Arı ile İlgili Atasözleri ve Deyimler 86-101

ARI SEMBOLÜ

Mehmet Kahyaoğlu, Hanedan Sembolü Olarak Arı 102-108

ARILAR

Rikap Yüce, Balarısı (Apis Mellifera Linnaeus, 1758)’nın Üremesi ve Sosyal Yaşantısı 109-117

Zeynel Arslangündoğdu, Bal Arısı (Apis mellifera L., 1758) 118-129

ÇEVİRİ

Edward Tryjarski (çev. Ayşe Nur Kırgız Sağın), Türklerde Arıcılık 130-161

Kültürümüzde İntikam

İÇİNDEKİLER

Emine Gürsoy Naskali, Sunuş

TARİHTEN ÖRNEKLER

Neslihan Koç Keskin, 17. Yüzyıl Osmanlı ve Amerikan Toplumlarında Zinanın İntikamı 162-172

Sevim Yılmaz Önder, Vengeance in the Chronicles Written in Old Anatolian Turkish 173-211

Samira Kortantamer, Şecer ud-Durr’un İntikamı 212-218

DESTANLARDA İNTİKAM

Abdulselam Arvas, Kırgız Destanlarında İntikam Duygusu ve İntikam Biçimleri 219-233

İNTİKAM SÖZLERİ

Özlem Demirel Dönmez, Divanü Lûgati’t Türk ve Kutadgu Bilig’de İntikam Kelimeleri 234-241

Bahadır Güneş, Genel Ağ Sözlüklerinde İntikam/Öç ve İlgili Kavramların Ele Alınışı 242-254

Gülcan Çolak Bostancı, Bir İntikam Hançeri Olarak Kelimeler 255-275

EDEBİYATTA İNTİKAM

Fatih Yıldız, Hiciv Oklarına Çekilen Kılıç: Nef’î’nin Ölümü 276-290

Nebahat Yusoğlu, Ahmet Midhat Efendi’nin Macera Romanlarında İntikam 291-301

Mevhibe Coşar, İntikam: Öznesi de Nesnesi de Mağdur Bir Duygu 302-309

Elmas Şahin, “Mektup Aşkları”nda İntikam 310-321

Hikmet Koraş, Rauf Parfi’nin Şiirlerinde İntikam 322-352

İNTİKAM GELENEKLERİ

Sahure Çınar, Erzurum Hamamlarında İntikam 353-358

Mustafa Güneş, Tasavvuf Kültüründe İntikam (Erzurumlu İbrahim Hakkı Örneği) 359-367

Elmira G. Cahiyeva, Kumuklarda Kan Davası Geleneği 368-371

2011-01/index.txt · Last modified: 2015/10/18 18:54 by hilaloytun