User Tools

Site Tools


2011-07:index

Kültürümüzde Kasaplık

İÇİNDEKİLER

Emine Gürsoy Naskali, “Giriş” I

KASAPLIK GELENEĞİ

Pınar Kasapoğlu Akyol, Çorum’un Sungurlu İlçesinde 1895-1947 Yılları Arasında Kasapoğlu Ailesi Üzerinden Kasaplık Kültürüne Bir Bakış 1-23

Baktıbek İsakov, Kırgız Konar Göçerlerinde Kasaplık Geleneği: At Kesme Âdeti 24-31

KASAPLIK ALETLERİ

Priscilla Mary Işın, Kasaplık Aletleri 32-52

OSMANLI MİNYATÜRÜNDE KASAPLIK

Ebru Zeren, Gözde Sazak, Osmanlı Minyatüründe Kasaplık 53-78

EDEBİYATTA KASAPLIK

Fuzuli Bayat, Köroğlu Destanında Kasapoğlu 59-88

Yunus Kaplan, Divan Şiirinde Kasaplık 89-102

SÖZLÜKTE “KASAP”

Bülent Özkan, Güncel Türkçe Sözlük’te “kasap” Sözcükbirimi Üzerine Bir Derlem Araştırması 103-118

2011-07/index.txt · Last modified: 2015/10/18 18:59 by hilaloytun