User Tools

Site Tools


2012-01:index

Kültürümüzde Toprak

İÇİNDEKİLER

Emine Gürsoy Naskali, “Giriş” I

PİŞMİŞ TOPRAK

Buket Acartürk, Toprağın Binlerce Yıllık Macerası 1-17

Deniz Onur Erman, Türk Seramik Sanatının Gelişimi: Toprağın Ateşle Dansı 18-33

İrem Çalışıcı Pala, Osmanlı Sarayında Dinin ve Bazı İnançların Etkisiyle Pişmiş Toprak Yiyecek Eşyası Kullanımı 34-50

Muna Silav Utkan, Çatalhöyük 51-61

TOPRAK HUKUKU

Sevim Yılmaz Önder, 14. Yüzyıldan Bugüne Türkiye Türkçesinde Toprak Ölçümü 62-79

Sedat Erkut, Esma Reyhan, Hititlerde Toprak Edinme ve Arazi Bağış Belgelerinden Örnekler 80-86

Güler Yarcı, Osmanlı Maliyesinde Toprak Bastı Vergisi 335-375

ZİRAAT

Makbule Sarıkaya, Türkiye’de Zirai Eğitime Bir Örnek: Kalender Ziraat Yurdu 87-101

TOPRAK COĞRAFYASI

Güven Şahin, Geçmişten Günümüze Türkiye’de Toprak Araştırmaları 102-118

Taner Okan, Orhan Sevgi, H. Barış Tecimen, Türkiye’de Toprak Kullanma ve Koruma Kültürü 119-131

TOPRAĞIN İNSANLARI

Ali Asker Bal, Toprak Kesilen Bedenler; Neşet Günal’ın Kırsal Yaşam Manzaraları 132-140

Nigar Pösteki, Türk Sinemasında Toprak Mülkiyetine Bakış 141-171

EDEBİYATTA TOPRAK

Ebru Burcu Yılmaz, Cengiz Aytmatov’un Toprak Ana Romanında Toprağın Dili 172-182

Namık Kemal Şahbaz, Ceyhun Atuf Kansu’nun Şiirlerinde Toprak Teması ve Sakarya Meydan Savaşı’nın “Ve Toprak”ı 183-192

SÖZLÜKTE “TOPRAK”

İsa Yüceer, Kur’an’da Toprak ve Yeryüzü Lafızları 193-206

G. Selcan Sağlık Şahin, Türkmen Türklerinde Toprak 207-221

Orhan Sevgi, O. Yalçın Yılmaz, H. Barış Tecimen, Taner Okan, Türklerde Toprak Bilgisinin Kökenleri 222-234

H. Barış Tecimen, Orhan Sevgi, Taner Okan, Türkiye Türkçesinde Geleneksel Toprak Bilgisi 235-247

TOPRAK VE İNANÇLAR

Aynur İnce, Anadolu’da Alevî-Bektaşî Geleneğinde Kerbelâ Toprağının Kullanımı 248-258

Metin Eren, Türk Kültüründe Ölüm ve Toprakla İlgili İnanış ve Ritüeller 259-271

Ayşe Güç Işık, Müslüman-Yezidi İlişkileri Örneğinde Arındırıcı Bir Madde Olarak Toprak 273-280

TOPRAK VE ŞİFA

Yasemin Demircan, Tıyn-ı Mahtûm: Akdeniz Dünyasının Mucize Toprağı 281-295

Canser Kardaş, Şırnak Türbelerinde Toprakla İlgili Uygulamalar 296-301

GELENEKTE “TOPRAK”

Gülpınar Akbulut, Türk Kültüründe Toprak Yeme Alışkanlığı (Jeofaji): Arguvan’dan Örnek Bir Çalışma 302-315

Pınar Kasapoğlu Akyol, Kullanım Şekilleri ve Geleneğiyle Kültürümüzde Toprak 316-334

Yasemin Bulut, Toprak, Kum, Balçık, Çamur, Kil ve Mil Üzerine 375-386

2012-01/index.txt · Last modified: 2015/10/18 19:08 by hilaloytun