User Tools

Site Tools


2013-01:index

Kültürümüzde İklim ve Mevsimler

İÇİNDEKİLER

Emine Gürsoy Naskali, Giriş

MEVSİMLER VE MEKÂN

M. Baha Tanman, Türk Mimarisinde Mevsimler [Sayfa sayısı: 30; Kaynak sayısı: 56]

TANRILAR KATINDA MEVSİMLER

Meral Hakman, Anadolu Tanrılarının Tabiat İle İlişkisi Üzerine Bir Gözlem [Sayfa sayısı: 18; Kaynak sayısı: 42]

MEVSİMLER, İNANÇLAR VE UYGULAMALAR

Yasemin Özdemir, Anadolu Güneş Saatleri [Sayfa sayısı: 27; Kaynak sayısı: 43]

Mükerrem Bedizel Zülfikar Aydın, Osmanlı Dönemi Ziraat Eserlerinde Gök Cisimleri - Tarım, İklim - Tarım, Mevsim - Tarım İlişkileri [Sayfa sayısı: 16; Kaynak sayısı: 13]

Fadime Tikbaş Apak, Rize - Çamlihemşin Örneğiyle Mevsimlere İlişkin İnanç, Bayram ve Ritüeller [Sayfa sayısı: 16; Kaynak sayısı: 17; Kaynak kişi sayısı: 6]

Ali Demirsoy, Bir Astronomi – Mühendislik – Kadastro Harikası: Kemaliye Sulama (Su Yönetim) Sistemi [Sayfa sayısı: 6]

KELİMELERDE MEVSİM

Bahtiyar Aslan, Türk Şiirinde Kar Ögesi [Sayfa sayısı: 16; Kaynak sayısı: 18]

Makbule Sarıkaya, Gürbüz Türk Çocuğu ve Mevsimler [Sayfa sayısı: 16; Kaynak sayısı: 45]

Macit Balık, Latife Tekin'in Romanlarında Ekolojik Duyarlılık ve Çevreci Eleştiri [Sayfa sayısı: 16; Kaynak sayısı: 17]

Murat Mat, “Harman” Adının Etimolojisi ve Zaman Anlamı [Sayfa sayısı: 7; Kaynak sayısı: 25]

Ertan Besli, Eski ve Orta Türkçe İklim ve Mevsim İsimlerinin Lügatçesi [Sayfa sayısı: 21; Kaynak sayısı: 14]

Hasan Köksal, Doğa Olaylarını Gözlemleyerek Yapılan Tahminler: Melhameler [Sayfa sayısı: 19; Kaynak sayısı: 9]

COĞRAFYADA MEVSİM

Nurten Günal, Türkiye’de İklimin Doğal Bitki Örtüsü Üzerindeki Etkileri [Sayfa sayısı: 22; Kaynak sayısı: 26]

Nurten Günal, Türkiye’de Kar Yağışı, Karın Yerde Kalma Süresi ve Daimi Kar Sınırı [Sayfa sayısı: 13; Kaynak sayısı: 24]

2013-01/index.txt · Last modified: 2015/10/18 20:01 by hilaloytun