User Tools

Site Tools


2013-07:index

Kültürümüzde Yemin

İÇİNDEKİLER

Emine Gürsoy Naskali, “Giriş” [I]

DEVLETTE YEMİN

Necdet Öztürk, 15. Yüzyıl Osmanlı Kroniklerinde İlginç Ant/Yemin Kayıtları [Sayfa sayısı: 11; Kaynak sayısı: 6]

Güler Yarcı, Osmanlıda Yemin ve Tahlif [Sayfa sayısı: 41; Kaynak sayısı: 29, Arşiv belgeleri: 74]

ÖRF VE RİTÜELLERDE YEMİN

Ali Duymaz, Berna Ayaz, Balıkesir Yöresinde Kan Bağı ve Evlilik Dışı Akrabalık İlişkilerinde Ant [Sayfa sayısı: 28; Kaynak sayısı: 25; Kaynak Kişi Sayısı: 24]

Erhan Aktaş, Türklerde ve Macarlarda Ant İçme ve Kan Kardeşliği [Sayfa sayısı: 5; Kaynak sayısı: 14]

İNANÇLAR, TABULAR VE YEMİN

Caner Işık, İkrar Cemi ve Ritüelleri [Sayfa sayısı: 18; Kaynak sayısı: 5]

Erkan Demir, Üç Ant Bir Günde, Yalan Üçü de [Sayfa sayısı: 7; Kaynak sayısı: 1]

İsa Yüceer, Kur’an’da Kasem ve Yemin Lafızları [Sayfa sayısı: 10; Kaynak sayısı: 1]

MİLLETE YEMİN

Işılay Işıktaş Sava, 20. Yüzyıl Kırım Tatar Şiirinde Ant Etme Motifi [Sayfa sayısı: 13; Kaynak sayısı: 13]

YEMİN SÖZLERİ

Gülşen Özçakman, Eylem-Söz Dönüşümünde Ant [Sayfa sayısı: 6; Kaynak sayısı: 15]

Bahadır Güneş, Borçalı (Gürcistan) Karapapak / Terekeme Türkleri Ağzında Yeminlerin Kullanılışı [Sayfa sayısı: 15; Kaynak sayısı: 23: Kaynak Kişi Sayısı: 2]

Canser Kardaş, Bilal Altan, Kutsallık Atfedilen Kişiler Üzerinden Yemin: Güneydoğu Örneği [Sayfa sayısı: 11; Kaynak sayısı: 9; Kaynak Kişi Sayısı: 18]

Anna Grabolle-Çeliker, “May the Bread Shred Me into Tiny Bits” – Oaths in Kurmanji Kurdish from The Van Region [Sayfa sayısı: 9; Kaynak sayısı: 8]

Örcün Ünal, “Ant” Kelimesinin Kökeni Üzerine [Sayfa sayısı: 8; Kaynak sayısı: 18]

Mayrambek Orozobayev, Kırgızlarda Bir Gelenek Olarak Yemin Etme ve Yemin için Kullanılan Kelimeler [Sayfa sayısı: 15; Kaynak sayısı: 25]

2013-07/index.txt · Last modified: 2016/01/13 10:20 by hilaloytun