User Tools

Site Tools


2014-01:index

Kültürümüzde İsim

İÇİNDEKİLER

KİŞİ ADLARI

Emine Gürsoy Naskali, İki Cinse Ortak Olan Kişi Adları / Personal Names Common to Males and Females

Nesrin Bayraktar, Türkçede Kişi Adlarında Renk Adları / Colour Names in Turkish Personal Names

Hilal Oytun Altun, Polonya Tatarlarında Kişi Adları / Given Names in Polish Tatars

AD VERME GELENEKLERİ

Ilhama Jafarova, Azerbaycan Kültüründe Ad Koyma / Name Giving in Azeri Culture

Erhan Aktaş, Hakas Destanlarında Ad Verme Motifi ve Han Orba Adı Üzerine / Name Giving in Khakhas Epics and the Name Han Orba

Farız Yıldırım - Bilgütay Dursunoğlu, Ad Alınır mı Verilir mi? Milli Bilinç Bağlamında Ad Konusu ve Bingöl'deki Soyadları / Are Names Taken Or Given? Names in the Context of National Consicousness and Surnames in Bingol

Mahire Tursuntohti, Uygurlarda Ad Koyma / Name Giving in Modern Uighur

LAKAPLAR

Ömer Faruk Yaldızkaya, Emirdağ’da Lâkaplar Üzerine Bir Araştırma / A Study on Nicknames in Emirdag

Esra Keskinkılıç, Sultanî Lakaplar (veya Devletlü ve Saadetlü Lakaplar) / Nicknames of the Sultans

Ümit Özgür Demirci, Ardahan’ın Hanak İlçesinde Kullanılan Lakaplar / Nicknames Used in Hanak

Turgay Kabak, Lakaplar ve Uzuncaburç Kasabası’nda Lakap Verme Geleneği / Epithets and Nickname Giving Traditions in Uzuncaburç

YER ADLARI

Ergün Veren, Kazan İlçesinin (Türkiye-Ankara) İsminin Kaynağı / The Origin of the Name Kazan (Ankara-Turkey)

Ayşe Nur Sır, Risâle-i Miraciyye’de Uhrevi Yer İsimleri Üzerine Bir İnceleme / Place Names Pertaining to Religion in Risâle-i Miraciyye

NESNELERE VERİLEN ADLAR

Öznur Dişçi, Yorgan Motiflerinin İsimleri / The Names of Eiderdown Patterns

Saim Sakaoğlu, Meyve Adları Üzerine Yârenlik / On Fruit Names

HAYVAN ADLARI

İrfan Çağatay, Doğu Karadeniz'de -A Soneki ile Türetilmiş Sığır (İnek) Adları / Cow Names Ending With The Suffix -a in The Eastern Black Sea

İrfan Çağatay, Fiziki Özelliklerine Göre Keçi Adları (Artvin - Arhavi) / Goat Names According to Their Physical Features (Artvin - Arhavi)

Kültürümüzde Hayvanlara Ağıt

2014-01/index.txt · Last modified: 2015/10/18 19:42 by hilaloytun