Kasaplık Aletleri

[ PDF olarak indir ]

Özet: Osmanlı kasapları üç gruba ayrılmaktadır: salhanelerde hayvan kesimi ve yüzme yapanlar, kasap dükkânlarında çalışanlar, sokaklarda gezerek et satanlar. Osmanlı döneminde kasapların kullandıkları aletlerle ilgili bilgiler, yazılı kaynaklardan derlenmiş ve bunlar o döneme ait görsellerle ve günümüzde de yaşamaya devam eden Osmanlı ve erken 20. yüzyıl örnekleriyle karşılaştırılmıştır. 1582 ve 1720 tarihli iki minyatürde ve 17 veya 18. Yüzyıla ait olduğu sanılan bir albümdeki resimde görülen uzun ve ışıl ağızlı, dümdüz küt uçlu bıçak tipi oldukça dikkate değerdir. Kasapların kullandıkları diğer aletler satır, balta, bıçak, masat, çengel, yağrık (et kütüğü), terazi, kasap süngeri ve tel dolaptır.Butcher’s Equipment

Abstract: Ottoman period butchers can be divided into three groups: those employed in slaughter houses, those working in butchers’s shops or stalls, and itinerant butchers. Information about the tools and equipment used by these butchers compiled from written sources has been compared with illustrations and surviving examples of Ottoman or early 20th century butchers’ equipment in an endeavour to identify the different types and determine their functions. Most notable is a type of knife with a long flaring blade and blunt straight end which appears in two miniatures dating from 1582 and 1720 respectively and in a picture in a 17th or 18th century album. This knife with its unusual form evidently symbolises the butchers’ trade in these illustrations. Other items of butchers’ equipment include the cleaver, axe, knife, steel, hook, block, scales, sponge and wire meat safe.